Grip, Refredat i Covid

L’arribada de la tardor marca l’inici de la temporada de refredats i grips. Aquesta és una situació que es repeteix cada any, però en aquesta ocasió suposarà un repte per als centres de salut, ja que haurà de conviure amb els casos de COVID-19.

Els símptomes del refredat, la grip comuna i la COVID-19 són semblants, però hi ha algunes característiques que ens poden ajudar a diferenciar-los. El refredat és el que es distingeix amb més facilitat, atès que no cursa amb febre i la seva simptomatologia és més banal. Les persones amb refredat solen presentar congestió i secreció nasal, mal de gola, tos i esternuts. L’aparició i evolució dels símptomes és lenta i dura aproximadament 10 dies.

Més complicat és diferenciar entre grip i COVID-19, ja que hi ha símptomes coincidents, com la febre, el mal de cap, el cansament i la tos. Els símptomes típics de la grip són febre, dolor general, fatiga, tos o calfreds, i poden acompanyar-se de mals de cap. No sol provocar esternuts ni sensació d’ofec. La seva durada oscil·la entre 7 i 14 dies.

Els símptomes típics de la COVID-19 són tos seca, febre i cansament. La dispnea o sensació d’ofec és un símptoma comú quan la malaltia s’agreuja, i és el més preocupant, ja que reflecteix la presència de pneumònia. No hem de confondre la dispnea amb l’ansietat que genera en algunes persones la situació d’estrès que estem vivint. Una prova molt bàsica que pot fer-se per descartar una causa pulmonar és agafar aire fins omplir el pulmó i buidar-lo: els qui tenen el pulmó sa ho podran fer, i sentiran alleujament; els que tenen el pulmó malalt, no. Altres símptomes de la COVID-19 són la pèrdua d’olfacte i de gust, el mal de gola, el dolor muscular i la diarrea. L’empitjorament brusc és també un indicador, ja que en la grip l’evolució és més constant. No sol provocar esternuts ni secreció nasal.